JOGI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A BLUE RIDE Zrt. honlapjának (www.blueride.hu) (a továbbiakban: Honlap) arculata, valamint az azon megjelenő valamennyi tartalom, annak szerkesztése és elrendezés szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a BLUE RIDE Zrt.

Az BLUE RIDE Zrt. fenntart minden a jogot magának a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A Honlapról tartalmat, információt átvenni kizárólag a BLUE RIDE Zrt. weboldalra forrásként való hivatkozás, vagy az „BLUE RIDE Zrt.” megnevezéshez kapcsolat hiperhivatkozás mellett lehet, de a felhasználó ebben az esetben sem jogosult módosítani az átvett (eredeti) információt.

BLUE RIDE Zrt. szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

BLUE RIDE Zrt. a Honlapon elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére felelősséget nem váll, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom épsége érdekében. A felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják. BLUE RIDE Zrt. nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

BLUE RIDE Zrt. a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az BLUE RIDE Zrt. nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

A felhasználók által a Honlapon megadott adatok kezelését a Blue Ride Zrt. (székhely: 1122. Budapest, Krisztina krt. 2-4., 1. emelet 17. ajtó) végzi abból a célból, hogy Honlapja vagy az ún. Blue Ride Messenger® alkalmazás révén hírlevelet küldjön, illetve ajándékkártya megvásárlásra történő regisztrációt biztosítson.

Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló személy önkéntes adatszolgáltatásán alapuló hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (számlázáshoz), ajándékkártya összege.

Az adatkezelés leghosszabb időtartama: 10 év.

Adatfeldolgozó igénybe vételére, adattovábbításra nem kerül sor. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kérheti adatai helyesbítését, (számlázáshoz nem használt adatai) törlését, tiltakozhat adatai kezelése ellen, illetve jogorvoslati igényének elutasítása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, bírósághoz fordulhat.

A Blue Ride Zrt. a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett kezeli.

Biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát az elérhető adatbiztonsági intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára az adatok ne legyenek hozzáférhetők.

A regisztrált felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.

Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A felhasználó köteles a Honlapon adatai megadása során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni.

A BLUE RIDE Zrt. bármikor módosíthatja a jelen Jogi Nyilatkozatot és Adatkezelési Tájékoztatót.

Blue Ride Zrt.

Blue Ride Zrt.

1122. Budapest, Krisztina krt. 2-4., 1. emelet 17. ajtó

További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

Töltse le az alkalmazást most! Töltse le az alkalmazást most!

info@blueride.hu